Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
193
6
Lis
a
d
Välklamp ei 
rakendu
Kui välgureþiimiks on 
valitud [Auto 
discharge] või [Auto 
flash+Redeye reduct], 
siis välklamp 
pildistatava stseeni 
piisava valgustatuse 
korral ei rakendu.
Valige välgureþiimiks [Manual discharge] või 
[Manl flash+Redeye reduct]. (lk.51)
Reþiimiketas on 
asendis 
a (välgukeeld)
Valige reþiimikettal mõni teine asend (välja arvatud 
a). (lk.47)
H (Stseen) reþiim on 
A (Öövõte), 
K (Loojang), 
D (Küünlavalgus) või 
E (Muuseum)
Valige mõni teine 
H (Stseen) reþiim välja arvatud 
A (Öövõte), K (Loojang), 
D (Küünlavalgus) või 
E (Muuseum). (lk.47)
Elektriline suum ei 
toimi
Sellel kaameral 
puudub elektriline 
suum
Suumige käsitsi. (lk.50)
USB ühendus 
arvutiga ei toimi 
ootuspäraselt*
USB ühenduse tüübiks 
on valitud [PictBridge]
Valige ühendusreþiimiks [PC]. 
USB andmete 
edastamisel tekkis viga
Valige ühendusreþiimiks [PC-F]. 
USB ühendus 
printeriga ei toimi 
ootuspäraselt
Ühendusreþiimiks on 
valitud [PC] või [PC-F]
Valige ühenduse tüübiks [PictBridge]. (lk.86)
Probleem
Põhjus
Lahendus