Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
194
6
Lis
a
d
Harvadel juhtudel võivad staatilised laengud põhjustada kaamera imelikku käitumist. 
Lahendusena tuleks kaamerast eemaldada toiteelemendid ning paigaldada need uuesti. 
Kui peegel lukustub ülemisse asendisse, eemaldage akud või patareid ning paigaldage 
uuesti. Seejärel lülitage kaamera uuesti sisse. Peegel peaks liikuma alumisse asendisse. 
Kui kaamera toimib pärast seda protseduuri normaalselt, ei ole remont vajalik.
*
Detailsema info saamiseks kaamera jaarvuti ühendamise kohta lugege 
PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3 kasutusjuhendi lehekülge 11.