Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
18
1
Enn
e
 k
aam
er
a k
a
s
u
tam
ist
Igakordsel M nupu vajutamisel taasesitusreþiimis vahetub kaamera kuvareþiim järgmiselt: 
[Standard] kuva, [Histogram] kuva, [Detailed Information] kuva ja [No info. Display] (ainult pilt).
  Detailne info
Taasesitusreþiim
Algselt ekraanil kuvatavat infot on võimalik Q nupu abil muuta. (lk.163)
1
Pilt 
14*
Võttereþiim (lk.104)
2
Pööramise ikoon (lk.66)
15*
Automaatne kahveldus (lk.147)
3
Pildikataloogi ja faili number 
(lk.172, 173)
16
Teravus (lk.113)
17
ISO tundlikkus (lk.117)
4
Kustutuskaitse ikoon (lk.80)
18
Pildi tonaalsus (lk.110)
5
AF reþiim (lk.123)
19
Kontrastsus (lk.113)
6
AF punkti info (lk.124)
20
Kvaliteeditase (lk.112)
7
Säriaeg lk.136
21
Pikslite arv (lk.111)
8
Avaarv (lk.151)
22
Värviruum (lk.119)
9
Särikompensatsioon (lk.143)
23
Objektiivi fookuskaugus
10
Värviküllus (lk.113)
24
Valge balanss (lk.114)
11
Reþiimiketta asend (lk.106)
25
Pildistuskuupäev/kellaaeg (lk.166)
12
AE Särimõõtereþiim (lk.132)
26*
Stseeniprogramm (lk.47)
13*
Välgureþiim (lk.51)
* Indikaator 13 ilmub ainult neil piltidel, mis pildistati välklambi abil. Indikaatorit 14 ja 15 ei ilmu 
samaaegselt. Indikaator 26 ilmub ekraanile ainult stseeniprogrammis.
14
14 : 25
25
14 : 25
sRGB
sRGB
40
40mm
mm
sRGB
40mm
ISO
ISO 800
800
1 5
.
+
2000
2000
1 /
ISO 800
1 5
.
+
2000
1 /
2
2 8
.
F2 8
.
F
100-0001
100-0001
100-0001
EV
EV
EV
AF. S
AF. S
AF. S
/
06
06
/
25
25 2006
2006
/
06
/
25 2006
1
2
26
3
4
6
10
9
5
8
7
16
19
23
11
17
20
24
12 13 14 15
18
21
25
22