Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
202
6
Lis
a
d
Märksõnade loetelu
Symbols
[A Rec. Mode] Menüü  ............. 100, 178
[Q Playback] Menüü  ............... 100, 178
[H Set-up] Menüü ..................... 101, 179
[A Custom Setting] Menüü  ....... 102, 180
I Automaatreþiim  ................... 43, 47
= Portree ............................................ 47
s Maastik ........................................... 47
q Makro .............................................. 47
\ Liikuv Objekt  .................................. 47
. Öine portree  ................................... 47
a Välgukeeld ...................................... 47
A Öövõte  ........................................... 48
i Rand & Lumi  ................................. 48
B Tekst ............................................... 48
K Loojang  ........................................ 48
C Lapsed  ........................................... 48
E Lemmikloom  .................................. 48
D Küünlavalgus ................................. 48
E Muuseum ....................................... 48
Q nupp ........................................ 95, 97
i nupp  ............................................... 96
K nupp ........................................... 95
Z nupp ............................................. 97
mc nupp ........................................... 95
| Eelvaade  .............................. 148, 149
A
AdobeRGB ........................................ 119
L nupp  ......................................... 95
AF ala kuva  ......................................... 21
AF punkti näit  .................................... 124
AF360FGZ ........................................ 156
AF540FGZ ........................................ 156
k (jälgiv) ...................................... 123
l (ühekordne)  ............................. 123
Akud .................................................... 25
Algseadete taastamine  ............. 175, 176
= (Autofookus) ............................... 120
Autofookus ........................................ 123
Autofookus 
= ................................. 120
Autofookuse punkt  ............................ 124
Automaatne tundlikkuse 
parandus ........................................... 117
Automaatne väljalülitus  ..................... 172
Automaatreþiim I ................... 43, 47
c (Avaprioriteet) reþiim  ................... 138
Avaarvu mõju  .................................... 131
Avaprioriteet c ................................ 138
Avarõnga kasutamine  ....................... 184
B
B&W (Digitaalfilter)  ............................. 73
Brightness (Digitaalfilter) ..................... 73
p (Bulb) reþiim  ................................. 142
C
CCD sensori puhastamine  ................ 185
Color (Digitaalfilter)  ............................. 73
CR-V3 ................................................. 26
D
Digitaalfilter ......................................... 73
Digitaalne eelvaade  .......................... 148
Dioptri reguleerimine ........................... 39
Direct Printing  ..................................... 85
Distantspäästik ................................... 61
DPOF seadistused .............................. 82
DPOF trükkimine  ................................ 92
E
Eelvaade | .............................. 148, 149
Eelvaate kuvamine  ........................... 174
Eraldi müüdav lisavarustus ............... 187
Erifunktsioonid .................................. 102
Erksad pildid  ..................................... 110
F
Failinumbrid ...................................... 173
Filtrid ................................................... 73
Fn Menüü .......................................... 104
{ nupp  ........................................ 95, 97
Fookuse fikseerimine  ........................ 126
Fookusindikaator ...................... 103, 128
Fookuslukk ........................................ 126
Formaatimine .................................... 165