Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
204
6
Lis
a
d
Printeriga ühendamine ........................ 87
Programmivalik ................................... 48
Programmreþiim e ........................... 135
P-TTL (Auto)  ..................................... 157
P-TTL (välgureþiim)  .......................... 159
Punasilmsuse vähendus  ................... 160
Punasilmsuse vähendusfunkstioon ..... 54
Punktmõõtmine ................................. 133
Päevavalguslamp (valge balanss)  .... 114
Päike (valge balanss) ........................ 114
Päästik .................................... 45, 94, 96
Päästiku vajutamine ............................ 45
Päästikukaabel .................................. 142
Pööramine ........................................... 66
R
Rand & Lumi 
i ................................. 48
RAW .................................................. 112
Reþiimiketas ........................................ 95
Reþiimiketta kasutamine  ................... 106
Rihm .................................................... 24
S
Sarivõte ............................................... 55
SD mälukaart  ...................................... 29
Seepia (Digitaalfilter) ........................... 73
Sisselülitamine .................................... 32
Slaidiesitlus ................................. 70, 164
Slim (Digitaalfilter) ............................... 73
Soft (Digitaalfilter)  ............................... 73
sRGB ................................................ 119
H (Stseen) ....................................... 47
Suumobjektiiv ...................................... 50
Säriaja mõju  ...................................... 130
Säriajaprioriteet b ........................... 136
Särihoiatus ........................ 137, 139, 141
Särikahveldus ................................... 145
Särikompensatsioon ......................... 143
Särilukk ............................................. 144
Särimõõtereþiim ................................ 132
Särimõõtesüsteemi taimer  ................ 146
Särimõõtmise kestvus ....................... 133
Säritus ............................................... 130
Särituse lukustamine ......................... 127
Sünkroniseerimine katiku tagumise 
kardinaga .......................................... 160
Sünkroniseerimine lühikese 
säriajaga ........................................... 158
T
Taasesitus .................................... 18, 65
Taasesituse kestus  ............................. 27
Tekst 
B ............................................... 48
Teravus ............................................. 113
Teravussügavus ............................... 131
Teravustamine .................................. 120
Teravustamisreþiimi nupp  ................... 95
Traadita välgureþiim  ......................... 158
Trükkimine .................................... 82, 90
Trükkimine ühekaupa  ......................... 88
Tundlikkus ......................................... 117
Tundlikkuse kontroll  .......................... 122
TV ....................................................... 72
b (Säriajaprioriteet) reþiim  .............. 136
Täitevälk ............................................. 54
Töökeel ....................................... 33, 170
U
USB kaabel ......................................... 85
USB reþiim .......................................... 86
V
Vaatamine suurelt  ............................... 67
Vaikimisi seadistused  ................. 33, 178
Valge balanss  ................................... 114
Valged alad  ....................................... 163
valikuketas .......................................... 95
Valikuline kustutamine  ........................ 78
Vari (valge balans)  ............................ 114
Veateated ......................................... 190
Videokaabel ........................................ 72
Videoseadmed .................................... 72
Videosignaali süsteem  ...................... 171
Vinjeteerumine .................................. 201
Vooluadapter ...................................... 28
Võttereþiim ........................................ 104
Välgu särikompensatsioon ................ 150
Välgukeeld .......................................... 47
Välgukeeld a ..................................... 47
Väline välklamp ................................. 156
Välk ............................................. 51, 150
Välk (valge balanss)  ......................... 114
Värviküllus ........................................ 113
Värviruum ......................................... 119