Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
19
1
Enn
e
 k
aam
er
a k
a
s
u
tam
ist
  Histogrammi kuva
1
Pildikvaliteet (failitüüp) 
2
Pildikataloogi ja faili number (lk.172, lk.173)
3
Kustutuskaitse ikoon (lk.80)
4
Histogramm (lk.163)
• Ülesäris olevad alad vilguvad ekraanil juhul, kui [Bright Portion] hoiatus on menüüst 
lubatud [Plybk dsply mthd] alt [Q Playback] menüüs. (lk.163)
• Histogrammi liigutamiseks ekraanil üles ja alla kasutage (
mn) noolenuppe.
100-0046
100-0046
100-0046
1
2
4
3