Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
20
1
Enn
e
 k
aam
er
a k
a
s
u
tam
ist
Pildiotsija näidud
1
AF raam (lk.39)
2
Punktmõõtmise raam (lk.132)
3
AF punkt (lk.124)
4
Välgu olek (lk.51)
Ilmub juhul, kui võtteks kasutatakse välklampi ning vilgub kui välk oleks võtteks vajalik kuid 
seda ei kasutata. 
5
Sarivõte (lk.123)
Ilmub juhul kui [AF Mode] väärtuseks [A Rec. Mode] menüüs on k (Sarivõte).
6
Pildiprogrammi ikoon (lk.47)
Ekraanile ilmub kasutatava pildiprogrammi ikoon.
\ (Liikuv Objekt), q (Makro), = (Portree), U (Normal reþiim I puhul), 
. (Öine portree), s (Maastik)
7
Stseenireþiimi ikoon (lk.47)
Ilmub stseenireþiimis pildistamisel.
8
Fookuse indikaator (lk.44)
Ilmub kui pildistatav on terav.
9
Säriaeg (lk.136)/Tundlikkuse kontroll
Säriaeg pildistamisel või seadistamisel (kui säriaeg on valikuketta abil muudetav, 
kuvatakse näidule alajoon).
Kuvab tundlikkuse kui [OK btn when shooting] väärtuseks on [Confirm Sensitivity] ning 
vajutate 
4. (lk.122)
10
Avaarv (lk.138)
Avaarv pildistamisel või seadistamisel (kui avaarv on valikuketta abil muudetav, kuvatakse 
näidule alajoon).
1
4
5
6
14
13
15
8
7
9
10
11
12
2
3
1