Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
21
1
Enn
e
 k
aam
er
a k
a
s
u
tam
ist
11
Särikompensatsioon (lk.143)
Ilmub juhul kui särikompensatsioon on kasutuses või kui seda on võimalik seadistada. 
Vilgub aeglaselt välgu võimsuse kompenseerimisel. 
Vilgub kiirelt särituse ja välgu võimsuse kompenseerimisel.
Muudetud väärtus ilmub vaba mälumahu näidu asemele.
12
Mällu mahtuv kaadrite arv/Särikompensatsioon
Antud kvaliteediseadistuse ja pikslite arvu juures mällu mahtuv kaadrite arv. 
Näitab sarivõttega salvestatavate kaadrite arvu. (lk.102)
Särikompensatsiooni väärtus ilmub selle seadistamisel. (lk.135)
a pildistusreþiimis ilmub erinevus korrektsest säritusest. (lk.140)
13
Manuaalne teravustamine (lk.128)
Ilmub \ teravustamisreþiimis.
14
ISO tundlikkuse hoiatus (lk.118)
Ilmub kui hoiatusväärtus on ületatud.
15
Säriluku indikaator (lk.144)
Ilmub säriluku kasutamisel.
• Päästiku poolenisti vajutamisel süttib automaatse teravustamise jaoks kasutatav 
AF punkt punasena ekraanil. (lk.124)
• Kui [OK btn when shooting] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs on [Confirm 
Sensitivity], saab 
4 nupu abil kuvada pildiotsijas tundlikkuse väärtuse. (lk.122)