Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
22
1
Enn
e
 k
aam
er
a k
a
s
u
tam
ist
Järgnev info kuvatakse kaamera ülaosas oleval LCD paneelil.
LCD paneeli näidud
1
Säriaeg lk.136
5
AF punkti info (lk.124)
2
Avaarv (lk.138)
Indikaator puudub: Auto
3
Välgureþiim (lk.51)
V
: Valitud 
b
: Integreeritud välklamp on 
valmis
(vilkuv ikoon annab märku 
välgu vajalikkusest või 
ebasobivast objektiivist)
M
: Keskmine 
6
AE Särimõõtereþiim (lk.132)
Indikaator puudub :Multi-segment 
mõõtmine
a
: Välgukeeld
E : Automaatreþiim 
>
: Punasilmsuse vähendus
M
: Keskmestav 
mõõtmine 
 
N
: Punkt-särimõõtmine
4
Võttereþiim (lk.104)
7
Automaatne kahveldus (lk.147)
9
: Ühe kaadri reþiim 
8
Valge balanss (lk.114)
(Ei kuvata Auto väärtusel) 
j
: Sarivõte 
g
: Iseavaja 
9
Aku laetuse tase 
h
: Pildistamine 
distantspäästikuga
10
Särikompensatsioon (lk.143)
11
Mällu mahtuv kaadrite arv/
Särikompensatsiooni väärtus/PC (Pb)
(PC=Personal Computer 
(mass storage), Pb=PictBridge)
1
3
4
2
9
8
7
11
10
6
5