Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
25
2
Alus
ta
m
in
e
Akude paigaldamine 
Paigaldage toiteallikas. Toiteks saab kasutada kahte CR-V3, nelja AA NiMH, liitium- või 
leelispatareid.
1
Vajutage ja hoidke akupesa katte 
lukustusnuppu nagu joonisel 
näidatud (
1) ning lükake akupesa 
katet objektiivi suunas (
2). 
Seejärel avage kate.
2
Jälgige elementide paigaldamisel 
akupesas olevaid +/- sümboleid.
Kaameraga komplektis on AA leelispatareid, mis on mõeldud kaamera funktsionaalsuse 
kontrollimiseks. Kaameraga saab kasutada ka teist tüüpi vooluallikaid. Sobivate patareide 
ja akude kohta detailsema info saamiseks lugege “Akud” (Ik.26).
• Selle kaamera toiteks sobivad CR-V3, AA liitium- ja leelispatareid ei ole laetavad.
• Ärge avage sisselülitatud kaamera akupesa katet. 
• Eemaldage toiteelemendid kaamerast kui te seda pikema aja jooksul ei kasuta. 
Patareid või akud võivad kaameras lekkida. 
• Kui pikema vooluallikata seismise käigus on kuupäev kaamera mälust kadunud, järgige 
selle seadistamiseks “Kuupäeva ja kellaaja seadistamine” toodud protseduure. (lk.35)
• Paigaldage akud õigesti. Valesti paigaldatud akud võivad kahjustada kaamerat. Jälgige 
enne akude paigaldamist, et nende kontaktpinnad oleksid puhtad. 
• Vahetage kõik elemendid üheaegselt. Ärge kombineerige omavahel erineva tüübi, 
mahtuvuse või vanusega elemente.
2
1