Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
28
2
Alus
ta
m
in
e
Kui kasutate LCD monitori pikaajaliselt või ühendate kaamera pikaks ajaks arvutiga, on 
soovitatav kaamera toiteks kasutada vooluadapterit K-AC10 (eraldi müüdav lisavarustus).
1
Enne toitesisendi katte avamist lülitage kaamera välja.
2
Ühendage vooluadapteri väljundjuhe kaamera toitesisendiga.
3
Ühendage voolujuhe vooluadapteriga.
4
Ühendage voolujuhe seinakontaktiga.
Vooluadapteri kasutamine (eraldi müüdav lisavarustus)
• Lülitage kaamera enne vooluadapteri ühendamist või eemaldamist välja.
• Veenduge, et kõik ühendused kaamera, vooluadapteri ja seinakontakti vahel oleksid 
kindlad. Kui toitevool andmete salvestamise või lugemise ajal katkeb, võivad andmed 
SD mälukaardilt kaduda. 
• Enne vooluadapteri kasutamist lugege K-AC10 kasutusjuhendit. 
• Kaameras olevaid akusid ei ole vooluadapteri abil võimalik laadida. 
1
2
3
4