Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
29
2
Alus
ta
m
in
e
SD mälukaardi eemaldamine/paigaldamine
Pildid jäädvustatakse SD mälukaardile. Veenduge, et kaamera on enne SD mälukaardi 
(müügil eraldi) eemaldamist või paigaldamist välja lülitatud.
1
Lükake kaardipesa katet noolega 
näidatud suunas (
1) ning avage 
see (
2).
2
Jälgige, et SD mälukaardo etikett 
oleks LCD monitori suunas ning 
lükake kaart lõpuni pessa.
Kaardi eemaldamiseks vajutage seda pesa 
sisemuse suunas.
3
Sulgege kaardipesa kate (1) ning 
lükake seda sulgemiseks noolega 
näidatud suunas (
2).
• Kui mälukaardi oleku tuli põleb, ei tohi SD mälukaarti pesast eemaldada. 
• Uus või kaameras kasutamata SD mälukaart tuleb enne pildistamist formaatida. 
Samuti tuleb formaatida mõnes teises kaameras kasutatud mälukaart “SD mälukaardi 
formaatimine” (Ik.165).
Veenduge, et kaardipesa kate on kindlalt 
suletud. Kaamera ei käivitu kui kaardipesa 
kate on avatud. 
2
1
2
1