Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
31
2
Alus
ta
m
in
e
Valige pildi pikslite arv (suurus) ja kvaliteeditase (pakkimisaste) vastavalt sellele, 
millisel otstarbel kavatsete tehtavaid kaadreid kasutada.
Suurema pikslite või E arvuga pildifailid on trükitult detailsemad ning selgemad. Suurema 
pikslite arvuga (ja kõrgema kvaliteeditasemega) faile mahub SD mälukaardile vähem. 
Jäädvustatud pildi või trükitud foto kvaliteet sõltub kaameras valitud kvaliteeditasemest, 
pikslite arvust, särituse korrektsusest, printeri eraldusvõimest ning paljudest muudest 
asjaoludest. Näiteks 10×15 cm foto trükkimiseks on piisav 
R (1536×1024) seadistus. 
Valige sobiv kvaliteeditase ja pikslite arv kasutuseesmärgist lähtuvalt.
Fotode pikslite arvu ning kvaliteeditaseme valimine toimub [A Rec. Mode] menüüs.
1 Pikslite arv (lk.111)
1 Kvaliteeditase (lk.112)
  Pikslite arv, kvaliteeditase ja hinnanguline piltide mahtuvus
• Alltoodud tabel väljendab piltide mahtuvust 128 MB suurusele SD mälukaardile. 
• Ülaltoodud numbrid võivad tegelikkuses subjektist, pildistustingimustest, -reþiimist, 
kasutatavast SD mälukaardist jne sõltuvalt erineda.
Pikslite arv ja Kvaliteeditase
Kvaliteeditase
Pikslite arv
|
C
Best
D
Better
E
Good
P
(3008×2008)
11
(3008×2000)
34
70
117
Q
(2400×1600)
51
96
161
R
(1536×1024)
106
173
271