Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
32
2
Alus
ta
m
in
e
Kaamera sisse ja väljalülitamine
1
Lükake pealüliti asendisse [ON].
Kaamera lülitub sisse. 
Kaamera väljalülitamiseks lükake pealüliti 
asendisse [OFF].
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitage see alati välja. 
• Kui teatud aja jooksul ühtegi operatsiooni ei toimu, lülitub kaamera välja. Kui kaamera 
on end automaatselt välja lülitunud, siis lülitage see tagasi sisse või teostage mõni 
järgnev operatsioon. 
• Vajutage päästik poolenisti alla.
• Vajutage Q nuppu.
• Vajutage M nuppu.
• Vaikimisi seadistuste kohaselt lülitub kaamera välja kui 1 minuti jooksul pole ühtegi 
operatsiooni toimunud. Seadistust saab muuta [Auto Power Off] alt [H Set-up] menüüs. 
(lk.172)