Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
33
2
Alus
ta
m
in
e
Algseaded
Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub LCD monitorile Initial Settings menüü. Allpool 
on toodud juhised õige kuupäeva, kellaaja ja töökeele seadistamiseks. Kui need seadistused 
on kord tehtud, pole neid enam järgmistel sisselülitamistel vaja teha. 
Valige kaamera menüüde keel. Valida saab: English, French, German, Spanish, Italian, 
Swedish, Dutch, Russian, Korean, Chinese (traditional/simplified) ja Japanese.
1
Vajutage (
p) noolenuppu.
2
Valige (
mnop) noolenuppude 
abil sobiv töökeel.
Vaikimisi töökeel on English.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Töökeel
OK
English
New York
DST
Initial Settings
OK
Cancel
English
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Svenska
OK
OK
Français
Cancel