Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
34
2
Alus
ta
m
in
e
4
Vajutage (
n) noolenuppu.
Kursor liigub [W] valikule.
5
Valige (
op) noolenuppude abil linn. 
6
Vajutage (
n) noolenuppu.
Kursor liigub [DST] (Daylight Saving Time - suveaeg) valikule.
7
Valige (
op) noolenuppude abil O (Sees) või P (Väljas).
8
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub kuupäeva ja kellaaja seadistamise menüü.
Kui olete valinud vale töökeele
Antud protseduur võimaldab kuvada töökeele seadistamise menüü. Seejärel saate jätkata 
punktist 2 lk.33 ning valida õige töökeele.
1
Lülitage kaamera korraks välja ning seejärel uuesti sisse. 
2
Vajutage 
3 nuppu.
3
Vajutage kaks korda (
p) noolenuppu.
4
Vajutage viis korda (
n) noolenuppu.
5
Vajutage üks kord (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub töökeele seadistamise menüü.