Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
37
2
Alus
ta
m
in
e
Objektiivi paigaldamine
DA, D FA, FA J või muude avarõnga s (Auto) asendiga objektiividega saab kasutada kõiki 
kaamera särireþiime. Kui objektiivi avarõnga asend ei ole s (Auto), on osad funktsioonid 
piiratud. Lisainfot lugege “Märkused avarõnga kasutamise kohta” (Ik.184). Muud objektiivid 
ja lisavarustus ei toimi tehase vaikimisi seadistustega. Kui soovite pildistamisel kasutada siin 
loetlemata objektiive ja lisavarustust, seadistage [Using aperture ring] erifunktsioonide alt. 
(lk.103)
1
Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
2
Eemaldage kerekork (1) ning 
objektiivi tagakork (
2).
Asetage objektiiv kõrvale nii, et esilääts jääb 
allapoole. Selliselt väldite objektiivi bajoneti ja 
selle ümbruse vigastusi. 
3
Seadke objektiivi korpusel ja 
kaamera kerel olevad punased täpid 
kohakuti, lükake objektiiv lõpuni 
bajonetti ning pöörake päripäeva 
kuni see klõpsatades lukustub.
Pärast paigaldamist veenduge, et objektiiv on 
kindlalt bajonetis lukus. Samuti jälgige, et 
objektiivi korpusel olev punane täpp jääks 
ülespoole ning et objektiiv ei liiguks külgsuunas. 
Objektiivi ja kaamera kahjustuste vältimiseks lülitage kaamera enne objektiivi 
eemaldamist või paigaldamist alati välja.