Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
39
2
Alus
ta
m
in
e
Pildiotsija dioptri reguleerimine
Pildiotsija reguleerimisel lähtuge enda nägemise eripäradest.
Kui pildiotsija pilt on raskesti nähtav, lükake reguleerimishooba külgedele. 
Dioptrit saab nihutada alates - 2,5m
-1
 kuni +1,5m
-1
.
1
Suunake kaamera hästivalgustatud 
pinnale ning vaadake läbi 
pildiotsija. Lükake diopteri 
reguleerijat vasakule või paremale.
Reguleerige hooba seni kuni pildiotsijas olev 
pilt ja AF raam on teravad. 
• Fo pildiotsija serv on paigaldatud pildiotsijale 
tehasest väljasaatmisel. Kuigi dioptrit saab ka 
niisama reguleerida, on seda lihtsam teha kui 
pildiotsija serv on eemaldatud. Eemaldamiseks 
vajutage üks serv sissepoole ning tõmmake 
väljapoole.
Pildiotsija serva tagasi paigaldamiseks seadke 
see pildiotsija servas oleva vaoga kohakuti ning 
suruge oma kohale.
• Kui pildiotsija pilti on raske näha ka pärast 
dioptri reguleerimist, kasutage diopterläätse 
adapterit M. Selleks peab pildiotsija serv olema 
eemaldatud. (lk.188)
AF raam