Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
3
Üldine käsitsemine 
Antud peatükk selgitab üldisemat pildistamist automaatsete 
pildiprogrammidega. 
Keerukamate funktsioonide ja pildistusseadistuste kohta lugege 
peatükist 4. 
Üldine käsitsemine  .......................................................................... 42
Stseenile vastava pildiprogrammi valimine  .................................. 47
Suumobjektiivi kasutamine ............................................................. 50
Integreeritud välklambi kasutamine ............................................... 51
Teised võttereþiimid  ........................................................................ 55
Piltide taasesitus .............................................................................. 65
Videoseadmetega ühendamine  ...................................................... 72
Piltide töötlemine filtritega .............................................................. 73
Piltide kustutamine  .......................................................................... 76
Trükiseadistused (DPOF)  ................................................................ 82
Trükkimine PictBridge abil .............................................................. 85