Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
44
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
3
Vaadake pildistatavat läbi 
pildiotsija.
Suumobjektiivi abil on võimalik muuta 
pildistatava suurust (ehk objektiivi 
vaatenurka).
1 Suumobjektiivi kasutamine (lk.50)
4
Kadreerige pildistatav AF raami 
sisse ning vajutage päästik 
poolenisti alla.
Toimub automaatne teravustamine. 
Kui pildistatav on terav, ilmub ] 
fookusindikaator pildiotsijasse.
Vajadusel avaneb välklamp automaatselt. 
Kui välgureþiim ei ole [Auto], avage välklamp 
käsitsi.
1 Päästiku kasutamine (lk.45)
1 Raskesti teravustatavad objektid (lk.46)
1 Integreeritud välklambi kasutamine (lk.51)
1 Teravustamisala valik (AF punkt) (lk.124)
5
Vajutage päästik lõpuni alla.
Toimub pildistamine.
Enne pildistamist on võimalik kontrollida kompositsiooni, säritust ja teravust 
LCD monitoril. (lk.148)
Fookusindikaator