Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
45
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
6
Tehtud pildi ülevaade LCD monitoril.
Pärast pildistamist ilmub tehtud pilt 1 sekundiks 
LCD monitorile (vaikimisi seadistus).
Kiire ülevaate käigus saab pildi i nupu 
vajutamisega kustutada.
1 Kiire ülevaate kestuse seadistamine (lk.173)
1 Piltide kustutamine (lk.76)
1 Ülesäris alade kuvamine (lk.174)
1 Histogrammi kuva (lk.174)
Delete
Delete
Delete
Päästiku kasutamine
Päästik toimib kaheastmelisena.
Päästiku poolenisti allavajutamine kuvab näidud pildiotsijas ja LCD paneelil ning 
käivitab automaatteravustamise. Päästiku lõpuni vajutamisel toimub pildistamine.
• Pildistamisel vajutage päästikut kaamera värina vältimiseks õrnalt.
• Harjutage päästiku poolenisti vajutamist täpse tunnetuse saamiseks. 
• Kui päästik on poolenisti all, ei kao näidud pildiotsijast. Pärast päästiku 
vabastamist kustuvad näidud umbes 10 sekundi pärast (vaikimisi seadistus). 
(lk.20)
Vaba asend
Poolenisti vajutatud
(esimene asend)
Täielikult vajutatud
(teine asend)