Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
46
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Automaatse teravustamise mehhanism ei ole täiuslik. Teravustamine võib teatud tingimustes 
keeruline olla. See kehtib ka käsitsi teravustamise kohta pildiotsija fookusindikaatori ] abil.
Kui objekti ei ole automaatselt võimalik teravustada, lülitage teravustamisreþiimi lüliti 
asendisse \ ning teravustage pildiotsija mattklaasi abil käsitsi. (lk.129)
(a)  Praktiliselt puuduva kontrastsusega objektid (valge sein, sinine taevas).
(b)  Valgust neelavad objektid.
(c) Kiirestiliikuvad 
objektid. 
(d)  Tugev peegeldunud valgus või tagantvalgus (ere taust).
(e)  Vertikaalsed või horisontaalsed mustrid teravustamisalas.
(f)  Paljud erinevad objektid teravustamisalas esiplaanil ja tagaplaanil.
Raskesti teravustatavad objektid
Ülaltoodud (f) variandi puhul ei pruugi objekt terav olla ka juhul, kui pildiotsijasse ilmub ] 
fookusindikaator.