Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
47
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Stseenile vastava pildiprogrammi valimine
I (Auto Picture) reþiimis valib kaamera optimaalse pildiprogrammi ise.
Kui te automaatreþiimis soovitud pilti ei saa, siis valige = (Portree), s (Maastik), q (Makro), 
\ (Liikuv Objekt), . (Öine portree), a (Välgukeeld), 
H (Stseen).
Pildistusreþiimid on järgmised.
I (Automaatreþiim)
Valib automaatselt Portree, Maastik, Makro ja Liikuv Objekt 
programmide hulgast. 
Kui optimaalne programm puudub, kasutab kaamera 
pildistamiseks standardseid seadistusi. 
= (Portree)
Optimaalne portreede jäädvustamise reþiim.
s (Maastik)
Suurendab teravussügavust, rõhutab puude ja taeva kontuure 
ning värviküllust, loob erksa pildi. 
q (Makro)
Jäädvustab elavaid pilte lilledest ja muudest väikestest lähedal 
asuvatest objektidest.
\ (Liikuv Objekt)
Teravad pildid kiirestiliikuvatest objektidest.
. (Öine portree)
Inimeste pildistamine öise vaate või koidiku taustal. 
a (Välgukeeld)
Integreeritud välk ei rakendu. Muud seadistused sarnanevad 
I normaalreþiimiga.
H (Stseen)
Võimaldab sõltuvalt pildistustingimustest valida ühe kaheksast 
pildistusreþiimist.
. (Night Scene Portrait) puhul muutub säriaeg väga pikaks isegi integreeritud välklambi 
kasutamisel. Kaamera värina vältimiseks kasutage statiivi.
Ketta indikaator