Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
48
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Reþiimiketta 
H (Stseen) asendis võimaldab kaamera kasutada pildistamiseks 8 erinevat 
stseeniprogrammi. 
1
Valige 
(Stseen).
2
Vajutage 
{ nuppu.
Ekraanile ilmub Fn menüü. 
H (Stseen) 
reþiimis ilmub hetkel valitud stseeniprogrammi 
ikoon Fn menüüsse.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub programmivalik.
Pildiprogrammi valimine
A (Öövõte)
Öiste võtete pildistamiseks. Kaamera värina vältimiseks kasutage 
statiivi. 
i (Rand & Lumi)
Pildistamiseks eredates tingimustes, näiteks rannal või lumisel 
maastikul.
B (Text)
Võimaldab jäädvustada teksti teravana. 
K (Loojang)
Päikesetõusu või -loojangu ilusate värvide jäädvustamiseks. 
C (Lapsed)
Liikuvate laste jäädvustamiseks. 
Jäädvustab nahatoonid tervete ja erksatena. 
E (Lemmikloom) 
Liikuvate lemmikloomade jäädvustamiseks.
D (Küünlavalgus)
Küünlavalguse õrna atmosfääri jäädvustamiseks. 
E (Muuseum)
Pildistamiseks kohtades, kus välklambi kasutamine on keelatud. 
Kaamera ei luba kasutada välklampi 
A (Öövõte), K (Loojang), 
D (Küünlavalgus) ja 
E (Muuseum) programmides. Kaamera värina vältimiseks kasutage statiivi.
Kuidas valida stseeniprogrammi
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
Night Scene
OK
OK
OK
OK
Used for night scenes.
Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
Use a tripod, etc. to
prevent shaking.
prevent shaking.
Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
prevent shaking.