Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
54
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
“Punased silmad” jäädvustuvad pildile hämaras välklambiga pildistamisel. Seda põhjustab 
silma võrkkestalt peegelduv välklambi valgus. Hämaras on silma pupillid avatud.
Seda nähtust saab vastavate võtete abil vältida.
• Kasutage pildistamiseks hästivalgustatud kohti. 
• Suumobjektiivi puhul valige lainurk ning pildistage lähemalt. 
• Kasutage välklampi, mis toetab punasilmsuse vähendust. 
• Välise välklambi kasutamisel viige välklamp kaamerast võimalikult eemale. 
Punasilmsuse vähendusfunkstioon väldib punaste silmade jäädvustamist eelvälgu abil, 
mis lastakse lahti vahetult enne 
pildistamist. Eelvälgu toimel tõmbuvad pupillid kokku. Pildistamiseks lastava põhivälgu ajal 
on pupillid väiksemad ning silmad ei jäädvustu nii punastena. 
Punasilmsuse vähendusfunktsiooni kasutamiseks valige välgureþiimiks pildiprogrammides 
i (Auto+punasilmsuse vähendus) või j (sundvälk + punasilmsuse vähendus) teistes 
pildistusreþiimides. 
Päeval pildistamisel elimineerib täitevälk pildilt varjud (näiteks portreteeritava näost). 
Välklamp on täitevälguna kasutamisel sundvälgu reþiimis. 
  Pildistamine (Auto)
1 Veenduge, et välklamp on avatud ning välgureþiimiks on 
h (sundvälk). (lk.53)
2 Veenduge, et välklamp on laetud. 
3 Tehke pilt.
Punasilmsuse vähendusfunkstioon 
Päevane täitevälk
Kui taust on liiga ere, võib pilt olla ülesäris.
Ilma täitevälguta
Täitevälguga