Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
56
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
2
Vajutage (
m) noolenuppu.
Ekraanile ilmub Drive Mode menü.
3
Valige (
op) noolenuppude abil j.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb Fn menüüsse. 
5
Vajutage 
{ nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
6
Vajutage päästik poolenisti alla.
Toimub automaatne teravustamine. Kui pildistatav on terav, ilmub ] fookusindikaator 
pildiotsijasse.
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Single frame shooting
Single frame shooting
Single frame shooting
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Continuous shooting
Continuous shooting
Continuous shooting