Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
57
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
7
Vajutage päästik lõpuni alla.
Pildistamine toimub pidevalt seni, kuni päästikut all hoida. Lõpetamiseks eemaldage 
sõrm päästikult. 
Sarivõtte seadistus jääb samaks ka kaamera väljalülitamisel. Sarivõttereþiimi 
tühistamiseks avage Fn menüü ning valige 9 (üksik kaader).
Kaameral on kaks erinevat iseavajat: g ja 
Z.
1
Kinnitage kaamera statiivile.
Seadistage [Recordable Image No.] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs [No. cnt 
shtng rcd im]. Sellisel juhul ilmub sarivõtte puhvri maht päästiku poolenisti vajutamisel 
pildiotsijasse. (lk.102)
• Kui [AF Mode] väärtuseks [A Rec. Mode] menüüs on l (Single mode), teravustab 
kaamera igakordsel päästikuvajutusel uuesti. (lk.123)
• Kaamera on jälgiva autofookuse reþiimis kui reþiimiketas on e, b, c või a asendis ja 
kui [AF Mode] väärtuseks [A Rec. Mode] menüüs on k (jälgiv), või kui Picture 
programmiks on 
\ (Liikuv objekt) või 
H reþiimiks on C (Lapsed) või E (Lemmikloom). 
Kaamera võimaldab pildistada ka siis, kui objekt on ebaterav.
• Integreeritud välklambi kasutamisel ei ole võimalik enne pildistada, kui välk on laetud. 
Kui soovite pildistada ka ajal, mil välk ei ole valmis, kasutage erifunktsiooni. (lk.151)
Iseavaja kasutamine
g
Pildistamine toimub selles reþiimis umbes 12 sekundi pärast. Selliselt saab ka fotograaf 
pildile jõuda. 
Z
Peegel liigub päästiku vajutamisel koheselt ülemisse asendisse. Pildistamine toimub 
umbes 2 sekundit hiljem. See reþiim võimaldab vähendada pildistamisel kaamera värinat.