Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
4
KAAMERA OHUTUKS KASUTAMISEKS.............................................1
KAAMERA KOHTA...............................................................................1
ETTEVAATUSABINÕUD AKUDE KÄSITSEMISEL .............................2
Käsitsemise meelespea........................................................................2
Sisukord................................................................................................4
Kasutusjuhendi ülesehitus ....................................................................9
Enne kaamera kasutamist
11
r Kaamera omadused ..................................................... 12
Pakendi sisu kontrollimine ......................................................... 13
Osade nimetused ......................................................................... 14
Kaamera .............................................................................................14
Näidud LCD Monitoril..........................................................................16
Pildiotsija näidud.................................................................................20
LCD paneeli näidud ............................................................................22
Alustamine
23
Rihma kinnitamine ....................................................................... 24
Akude paigaldamine .................................................................... 25
Akud....................................................................................................26
Laetuse indikaator ..............................................................................27
Hinnanguline piltide mahtuvus 
ja taasesituse kestus (uute patareidega) ............................................27
Vooluadapteri kasutamine (eraldi müüdav lisavarustus) ....................28
SD mälukaardi eemaldamine/paigaldamine .............................. 29
Pikslite arv ja Kvaliteeditase ...............................................................31
Kaamera sisse ja väljalülitamine ................................................ 32
Algseaded ..................................................................................... 33
Töökeel ...............................................................................................33
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine ....................................................35
Objektiivi paigaldamine ............................................................... 37
Pildiotsija dioptri reguleerimine ................................................. 39
Sisukord