Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
59
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
4
Valige (
op) noolenuppude abil g 
või 
Z.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb Fn menüüsse. 
6
Vajutage 
{ nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
7
Jälgige pildiotsijas, et pildistatav 
objekt on kaadris ning vajutage 
päästik poolenisti alla.
Kui pildistatav on terav, ilmub pildiotsijasse 
fookusindikaator ].
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Self-Timer (12 secs)
Self-Timer (12 secs)
Self-Timer (12 secs)