Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
60
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
8
Vajutage päästik lõpuni alla.
g puhul vilgub iseavaja tuli algul aeglaselt, 
viimase 2 sekundi jooksul enne pildistamist 
muutub vilkumine kiireks. Kaamera annab 
helisignaali ning sagedus tõuseb. Pildistamine 
toimub umbes 12 sekundit pärast päästiku 
lõpuni vajutamist.
Z puhul toimub pildistamine 2 sekundit pärast 
päästiku lõpuni allavajutamist. 
9
Lülitage kaamera pärast 
pildistamist välja.
Kaamera väljalülitamisel iseavaja reþiim 
tühistub. 
• Kaamera helisignaalid saab välja lülitada (lk.166).
• Pildiotsijasse langev valgus võib mõjutada säritust. Paigaldage kaasasolev pildiotsija 
kork ME või kasutage särilukustust (lk.144). a Manuaalreþiimis (lk.140) pildiotsijasse 
langev valgus säritust ei mõjuta.
• Pildiotsija katte ME kinnitamiseks tuleb F
O
 pildiotsija serv eemaldada. Selleks vajutage 
üks serv sissepool ning tõmmake katet enda suunas.
Pildiotsija katte eemaldamine F
Pildiotsija korgi ME paigaldamine