Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
61
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Pildistada saab ka eraldi müüdava distantspäästiku abil. 
Tööreþiimiks saab valida h (distantspäästik) või i (3 sek viivitusega päästik).
1
Kinnitage kaamera statiivile.
2
Vajutage 
{ nuppu.
Ekraanile ilmub Fn menüü.
Pildistamine distantspäästikuga
(Distantspäästik F: eraldi müüdav lisa)
h
Pildistamine toimub distantspäästiku päästikunupu vajutamisel koheselt.
i
Pildistamine toimub distantspäästiku päästikunupu vajutamisel 3 sekundit hiljem.
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn