Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
62
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
3
Vajutage (
m) noolenuppu.
Ekraanile ilmuvad Drive Mode valikud.
4
Valige (
op) noolenuppude abil 
või i.
Iseavaja tuli vilgub. Kaamera annab sellega 
märku distantspäästiku ootereþiimist. 
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb Fn menüüsse. 
6
Vajutage 
{ nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
7
Vajutage päästik poolenisti alla.
Toimub automaatne teravustamine. Kui objekt on terav, ilmub ] fookusindikaator 
pildiotsijasse.
• Vaikimisi seadistuste kohaselt ei ole distantspäästikuga võimalik teravustada. 
Enne pildistamist teravustage kaamera ära. Samuti võib seadistada erifunktsioonides 
[AF in remote control] väärtuses [On]. (lk.103)
• Distantspäästikuga pildistamisel ei avane integreeritud välklamp automaatselt ka juhul, 
kui olete valinud 
g (Auto) välgureþiimi. Avage välk käsitsi. (lk.53)
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
OK
Drive Mode
Remote Control Unit
Remote Control Unit
Remote Control Unit