Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
63
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
8
Suunake distantspäästik kaamera 
esiosa suunas ning vajutage 
päästikunuppu.
Distantspäästiku töökaugus kaamera esiosast 
on umbes 5 m. Pildistamine toimub päästiku 
vajutamisel kas koheselt või 3-sekundilise 
viivitusega sõltuvalt valitud tööreþiimist. 
Pildistamisel põleb iseavaja tuli 2 sekundit 
ning hakkab seejärel uuesti vilkuma.
• Pildiotsijasse langev valgus võib mõjutada säritust. Paigaldage kaasasolev pildiotsija 
kork ME või kasutage särilukustust (lk.144). a Manuaalreþiimis pildiotsijasse langev 
valgus säritust ei mõjuta (lk.140).
• Pildiotsija katte ME kinnitamiseks tuleb F
O
 pildiotsija serv eemaldada. Selleks vajutage 
üks serv sissepoole ning tõmmake katet enda suunas.
• Distantspäästikureþiimi tühistamiseks lülitage kaamera korraks välja. 
• Distantspäästik ei pruugi tagantvalguse tingimustes toimida. 
• Distantspäästik ei toimi välklambi laadimise ajal. 
• Integreeritud välklambi kasutamisel tuleb see eelnevalt käsitsi avada. 
• Kui distantspäästiku reþiimis pole 5 minuti jooksul pildistamist toimunud, 
naaseb kaamera automaatselt tavalisse pildistusreþiimi. 
• Distantspäästiku patarei suudab signaali väljastada umbes 30 000 korda. 
Patarei vahetamiseks võtke ühendust PENTAX hoolduskeskusega (teenus on tasuline).
5m
Pildiotsija katte eemaldamine F
Pildiotsija korgi ME paigaldamine