Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
64
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Peegli üleslaskmist saab kasutada kaamera värina vältimiseks distantspäästiku või 
päästikukaabliga pildistamisel. 
2-sekundilise iseavajaga pildistamisel liigub peegel päästiku vajutamisel üles ning 
pildistamine toimub 2 sekundit hiljem. Selleks ajaks on peegli vibratsioon hääbunud.
Peegli eellukuga pildistamiseks toimige järgnevalt.
1
Kinnitage kaamera statiivile. 
2
Valige 
{ nupu ja (
m) noolenupuga Z (2 sec. Self-Timer).
1 Iseavaja kasutamine (lk.57)
3
Teravustage objektile.
4
Vajutage päästik lõpuni alla.
Peegel liigub ülemisse asendisse ning pildistamine toimub 2 sekundi thiljem. 
Säri lukustub koheselt enne peegli ülesliikumist.
Peegli üleslaskmine kaamera värina vältimiseks