Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
65
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Piltide taasesitus
Tehtud pilte on võimalik kaamera abil taasesitada.
1
Vajutage pärast pildistamist 
Q nuppu.
Viimatitehtud pilt ilmub LCD ekraanile. 
Piltide taasesitus
Arvuti abil taasesituseks kasutage kaasasolevat “PENTAX PHOTO Browser 3” tarkvara. 
Detailsema info saamiseks lugege PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO 
Laboratory 3 kasutusjuhendit.
100-0046
100-0046
100-0046