Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
66
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
2
Vajutage (
op) noolenuppu.
o : Ekraanile ilmub eelmine pilt.
p : Ekraanile ilmub järgmine pilt. 
Pilte saab pöörata 90° kaupa. See muudab vertikaalformaadis kaadri vaatamise lihtsamaks.
1
Vajutage pärast pildistamist 
Q nuppu.
Viimatitehtud pilt ilmub LCD ekraanile. 
2
Vajutage (
n) noolenuppu.
Iga nupuvajutusega pöördub ekraanil olev pilt
 
90° kraadi vastupäeva.
Pööramine Images
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK