Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
68
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
2
Pöörake valikuketast paremale 
(
y suunas).
Pilt suureneb iga klõpsuga kuni 12 korda. 
Vähendamiseks pöörake ketast vasakule 
(f suunas).
Algse suuruse taastamiseks vajutage 
4 nuppu.
[Histogram], [Detailed Information] ja 
[No info. Display] (ainult pilt) algse suuruse 
taastamises vajutage 
4 nuppu.
Kui soovite vaadata ekraanil ainult suurendatud pilti ([No info. Display]), 
vajutage M nuppu.
Suurendatud pildis liikumiseks kasutage (
mnop) noolenuppe.
Kaamera LCD monitoril on võimalik kuvada üheksast pisipildist koosnevat indekspilti.
Valikuketta esimese klõpsu vaikimisi seadistus on suurendada pilti 1,2 korda. 
Seda saab muuta [Mag to Strt Zm Plybk] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.103)
Indekspildi kuva
2 0
.
×2 0
.
×