Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
69
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
1
Vajutage Q nuppu.
Viimatitehtud pilt ilmub LCD ekraanile. 
2
Pöörake valikuketast vasakule 
(
f suunas).
Korraga kuvatakse kuni üheksa pisipilti. Pildi 
valimiseks kasutage (
mnop) noolenuppe. 
Ekraani paremas servas on kerimisriba. Kui 
valikuraam asub alumises reas oleval pildil, 
saab (
n) noolenupu abil kuvada järgmised 9 
pilti.
[?] sümbol ilmub pildile, mida ei ole võimalik 
kuvada. 
3
Pöörake valikuketast paremale 
(
y suunas) või vajutage 
4 
nuppu.
Monitorile ilmub valitud pilt täisekraanil. 
100-0046
100-0046
100-0046
Select&Delete
100-0046
Kerimisriba
Raam
100-0046
100-0046
100-0046