Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
70
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Funktsioon võimaldab LCD monitoril järjest taasesitada kõik SD mälukaardil olevad pildid. 
1
Vajutage Q nuppu ning valige (
op
noolenuppude abil esimesena 
kuvatav pilt.
Esimesena ilmub LCD monitorile viimatitehtud pilt.
2
Vajutage 
{ nuppu.
Avaneb Fn menüü.
Slaidiesitlus
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn