Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
71
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
3
Vajutage (
p) noolenuppu.
Slaidiesitlus algab. 
Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage suvalist 
nuppu. 
Pildistusreþiimi lülitumiseks vajutage päästikut 
või Q nuppu, tõmmake pealülitit eelvaate 
asendisse (|) või pöörake reþiimiketast.
Slaidiesitluse viivituse seadistamine toimub [Q Playback] menüüs. 
Slaidiesitlust saab ka käivitada [Q Playback] menüüst. (lk.164)
Start
Start
Start