Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
74
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
1
Vajutage taasesitusreþiimis 
nuppu.
Avaneb Fn menüü.
2
Vajutage (
o) noolenuppu.
Ekraanile ilmub filtri valikumenüü. 
3
Valige (
op) noolenuppude abil pilt. 
4
Valige (
mn) noolenuppude abil sobiv filter.
Valige filter ning kontrollige selle mõju pildile. Kui valisite [Color] siis jätkake punktist 5. 
Kui valisite [B&W] või [Sepia] siis jätkake punktist 7.
5
[Color] valiku puhul määrake 
valikuketta abil filtri värv.
Valige üks 18 värvist: 9 põhivärvi (punane, 
oranþ, kollane, kollane-roheline, roheline, 
tsüaniid, sinine, indigo ja purpur) ning sama 9 
värvi tumedamad varjundid.
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
B&W
B&W
B&W
OK
OK
OK
OK
Color
Color
Color
OK
OK
OK
OK