Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
75
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
6
Slim, pehme või heleduse filtri puhul 
määrake valikuketta abil filtri 
tugevus.
Slim filtri puhul pöörake laiemaks muutmiseks 
vastupäeva ning kitsamaks muutmiseks 
päripäeva. Heleduse filtri puhul pöörake 
vastupäeva tumedamaks muutmiseks ning 
päripäeva heledamaks muutmiseks. Soft filtri 
puhul valige üks kolmest astmest. 
Valige (
op) noolenuppude abil töödeldav pilt. 
Pilt ilmub ekraanile valitud pehmuse või laiusega. 
7
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub salvestamise kinnitusküsimus.
8
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Save as].
9
Vajutage 
4 nuppu.
Töödeldud pilt salvestatakse teise nimega.
Slim
Slim
Slim
OK
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
Cancel
OK
OK
OK
OK
Save image as a new file
Save image as a new file
Save image as a new file
Save as