Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
76
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Piltide kustutamine
Funktsioon võimaldab pilte ükshaaval kustutada.
1
Vajutage Q nuppu ning valige 
(
op) noolenuppude abil 
kustutatav pilt.
2
Vajutage i nuppu.
Ekraanile ilmub Delete menüü.
3
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Delete].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Pilt kustutatakse.
Pildi kustutamine
• Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
• Kustutuskaitstud faile ei saa kustutada.
100-0046
100-0046
100-0046
Delete
100-0046
100-0046
100-0046
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
OK
Cancel
All images
All images
All images