Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
77
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Funktsioon võimaldab kustutada korraga kõik pildid.
1
Vajutage Q nuppu.
2
Vajutage i nuppu kaks korda.
Ekraanile ilmub Delete All menüü.
3
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Delete All].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kõik failid kustutatakse.
Kõikide piltide kustutamine
• Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
• Kustutuskaitstud faile ei saa kustutada.
Delete All
Delete All
Cancel
Cancel
Delete All
OK
OK
OK
OK
Cancel
Delete all images
Delete all images
on memory card?
on memory card?
Delete all images
on memory card?