Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
78
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Indekspildi vaatest saab korraga ära kustutada mitmed valitud pildid.
1
Vajutage Q nuppu.
Esimesena ilmub LCD monitorile viimatitehtud pilt.
2
Pöörake valikuketast vasakule 
(
f suunas).
Ekraanile ilmub indekspilt.
Valitud piltide kustutamine
(indekspildi vaatest)
• Kustutatud pilte ei ole võimalik taastada.
• Kustutuskaitstud faile ei saa kustutada.
• Korraga saab valida ainult ühes kataloogis asuvaid faile.
100-0046
100-0046
100-0046
100-0046
Select&Delete