Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
79
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
3
Vajutage i nuppu.
9 kuvatakse piltidele.
4
Valige (
mnop) noolenuppude 
abil kustutatav pilt ning vajutage 
4 nuppu.
Valitud pildile ilmub O sümbol.
Vajutage kõikide piltide valimiseks 
{ nuppu 
(valimine võib piltide arvust sõltuvalt veidi 
aega võtta).
5
Vajutage i nuppu.
Ekraanile ilmub Delete kinnitusküsimus.
6
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Select&Delete].
7
Vajutage 
4 nuppu.
Valitud pildid on kustutatud.
OK
Delete
Select&Delete
OK
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
Cancel
All selected
All selected
images are deleted
images are deleted
All selected
images are deleted