Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
81
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
1
Vajutage Q nuppu.
2
Vajutage kaks korda Z nuppu.
Ekraanile ilmub Protect All menüü.
3
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Protect] ning vajutage 
4 
nuppu.
Kõik SD mälukaardil olevad pildifailid on 
kustutuskaitsega.
Kõikide piltide kustutuskaitse
Kustutuskaitse tühistamiseks kõigil piltidel valige punktis 3 [Unprotect].
Protect
OK
OK
OK
OK
Unprotect
Unprotect
Protect all images
Protect all images
Unprotect
Protect all images