Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
83
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
4
Valige (
op) noolenuppude abil koopiate arv ning vajutage (n
noolenuppu.
Kursor liigub [Date] valikule.
5
Valige (
op) noolenuppude abil 
kuupäeva pealetrükk (O) (sees) 
või (
P) (väljas).
O : Pildile trükitakse kuupäev.
P : Kuupäeva pildile ei trükita.
6
Vajutage 
4 nuppu.
DPOF seadistused salvestatakse ning kaamera naaseb taasesitusreþiimi.
1
Vajutage taasesitusreþiimis 
{ nuppu.
Avaneb Fn menüü.
Sõltuvalt printerist või fotolabori trükiseadmetest ei pruugi kuupäeva trükk pildile toimuda 
isegi juhul, kui olete vastava DPOF seadistuse teinud.
DPOF seadistuste tühistamiseks valige koopiate arvuks punktis 4 [00] ning vajutage 
4 nuppu.
Kõikide piltide trükkimine
All images
All images
All images
Date
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
01
Copies
OK
OK
OK
OK
OK
Fn
OK
Exit
Exit
Exit
Fn