Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
84
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
2
Vajutage (
m) noolenuppu.
Ekraanile ilmub DPOF menüü.
3
Vajutage 
{ nuppu.
Ekraanile ilmub kõikide piltide DPOF 
seadistuse menüü. 
4
Valige (
op) noolenupu abil koopiate arv ning kuupäeva 
pealetrüki valik ((O) või (P)).
Seadistamise kohta lugege punkte 4 ja 5 “Üksikute piltide trükkimine” (lk.83).
5
Vajutage 
4 nuppu.
Kõikide piltide DPOF seadistused salvestuvad ning kaamera naaseb taasesitusreþiimi.
DPOF seadistustest määratud koopiate arv kehtib kõikide piltide kohta. Enne trükkimist 
veenduge selle õigsuses.
Kui teete DPOF seadistuse kõikide piltide jaoks, tühistab see üksikute pildifailide seadistused.
00
Copies
100-0046
100-0046
100-0046
Fn
OK
OK
OK
All images
All images
OK
All images
Date
00
Copies
OK
OK
OK
OK
DPOF setting for all
DPOF setting for all
images
images
DPOF setting for all
images
Date