Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
85
3
Ü
ld
ine käs
itse
mine
Trükkimine PictBridge abil
See funktsioon võimaldab pilte trükkida otse kaamerast ilma arvuti abita (Direct Print).
Ühendage kaamera kaasasoleva USB kaabli abil (I-USB17) PictBridge toega printeriga.
Valige pärast kaamera printeriga ühendamist trükitavad pildid, määrake koopiate arv ja 
kuupäeva pealetrükk pildile.
Otsetrükkimine toimub järgmiste sammudena.
Valige kaamera menüüst [Transfer Mode] seadistuseks [PictBridge] (lk.86)
Ühendage kaamera printeriga (lk.87)
Määrake trükkimisvalikud (lk.82)
Üksikute piltide trükkimine (lk.88)
Kõikide piltide trükkimine (lk.90)
Trükkimine DPOF seadistustega (lk.92)
• Printeriga ühendamise ajal on vooluallikana soovitav kasutada vooluadapterit. 
Kui printeriga ühendatud kaamera tühja aku tõttu välja lülitub, ei pruugi printer 
ootuspäraselt töötada ning andmed võivad kaotsi minna.
• Ärge eemaldage USB kaablit andmete ülekandmise ajal.
• Printeri tüübist sõltuvalt ei pruugi kõik kaameraga tehtud seadistused (DPOF seaded) 
printeri jaoks kehtivad olla.
• Kui koopiate arv ületab 500, võib printer anda veateate.
• Indekspildi (kus mitmed pisipildid on ühel lehel) trükkimine ei pruugi iga printeriga 
õnnestuda. Selleks peab printer toetama indekspildi trükkimist. Indekspilti trükkimiseks 
võib vajalik olla arvuti.
• RAW pilte ei saa otse trükkida. Selleks on vaja arvuti abi. 
• Kaamera ja arvuti ühendamise kohta lugege PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX 
PHOTO Laboratory 3 kasutusjuhendit.